Đăng ảnh Đăng video

Chọn ảnh
Lưu ý bạn có thể đăng tối đa 20 ảnh/ một lần đăng
Kích thước tối đa 10 MB
Gửi ảnh

Giới hạn đăng ảnh

Bạn được đăng 20 ảnh/ngày
(giới hạn sẽ tăng khi bạn được nhiều like)

Nội quy đăng ảnh

  • Tuyệt đối không đăng ảnh liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục
  • Không đăng ảnh đã bị trùng
  • Đừng xóa watermark của ảnh (nếu có) để đăng bạn nhé! Hãy tôn trọng sự sáng tạo!
  • Hãy dùng chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh của Google Images để tìm bản gốc của ảnh
  • Ảnh sưu tầm mà để tự làm có thể bị xóa mà không cần thông báo
  • Không đăng ảnh tự sướng, dìm hàng
  • Không đăng ảnh chứa thông tin cá nhân của người khác (kể cả tên, avatar, link Facebook), trừ người nổi tiếng
  • Nhập các thông tin bằng tiếng Việt có dấuđúng chính tả
  • Hãy đặt tiêu đề và mô tả ảnh một cách sáng tạo. Tránh đặt kiểu như: "hay vãi", "chuẩn", ":))"...Không đặt tiêu đề câu like, vote, xin lên trang chủ hay có nội dung tương tự trong ảnh.
  • Đăng ảnh phản động, đồi trụy sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức